Tin mới

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 (2020-2021)

08:25 | 16/03/2021
Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Ban tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Tỉnh Quảng Ngãi vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 12 (2020-2021).

Nội dung tuyên truyền Hội thi tại link: 

http://lienhiephoi.quangngai.gov.vn/i1583-the-le-hoi-thi-sang-tao-ki-thuat-tinh-quang-ngai-lan-thu-12-(20202021).aspx

Các tin khác 

 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,414,530
  • Trực tuyến:       19
thegioixinh.net thienhaso.com