Tư vấn nghề nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

10:13 | 23/08/2020
Là nghề chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, an toàn.

Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Mã nghề: 5520205

- Trình độ đào tạo: Trung cấp

- Hình thức đào tạo: Chính quy

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Thời gian đào tạo: 2 năm

Mục tiêu đào tạo:

1. Mục tiêu chung

Đào tạo trung cấp ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có tư cách, có sức khoẻ, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn kỹ năng nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tìm kiếm, cải thiện vị trí việc làm, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức

a. Kiến thức chung:

Nhận thức được những nội dung giáo dục chính trị cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; giải quyết được một số vấn đề trong thực tiễn cuộc sống và lao động theo lập trường duy vật chủ nghĩa, chống tư tưởng duy tâm, cực đoan, chủ quan, duy ý chí; có lập trường tư tưởng chính trị ổn định, lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào đường lối cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hiểu biết và vận dụng tri thức pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống, nêu cao ý thức chấp hành, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; có ý thức bảo vệ quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội, đấu tranh chống các thế lực thù địch bảo vệ nền độc lập dân tộc, tự do, dân chủ cho nhân dân; có ý thức rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, chống các phong tục, tập quán, hủ tục lạc hậu; tự chủ, tích cực, sáng tạo trong lao động, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng CNXH.

Sử dụng kiến thức Tin học, Tiếng Anh để tra cứu các thông tin phục vụ nghề nghiệp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

b. Kiến thức chuyên môn:

Trình bày được khái niệm cơ bản, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện sử dụng trong nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp đặt phụ tải cho một căn hộ;

Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các tình huống trong lĩnh vực Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.

2.2. Kỹ năng

a. Kỹ năng cứng:

Đọc được bản vẽ sơ đồ thiết kế Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đơn giản;

Lắp đặt được hệ thống điện cho căn hộ đúng yêu cầu kỹ thuật;

Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được các thiết bị Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra điện và phát hiện kịp thời các sự cố về điện;

Bảo dưỡng được thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Cập nhật những tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, xử lý được những tình huống kỹ thuật xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện. Có khả năng hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp.

b. Kỹ năng mềm:

Có khả năng làm việc độc lập, biết tổ chức làm việc theo nhóm; nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp nghề nghiệp và quan hệ giúp tăng hiệu quả công việc.

Nói, đọc và nghe hiểu được tiếng anh giao dịch thông thường tương đương trình độ Bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Sử dụng được máy vi tính và một số phần mềm tin học chuyên ngành, biết khai thác thông tin trên Internet giúp cho quá trình học tập và làm việc được tốt.

2.3. Thái độ

Nhận thức đúng về CNXH; tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp hiện đại.

Có phương pháp làm việc khoa học, yêu nghề, tâm huyết với mọi công việc được giao; có tác phong miệng nói, tay làm; có tinh thần đoàn kết cùng xây dựng xã hội ngày càng phát triển.

Tự tin, năng động; nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp, sáng tạo trong nghề nghiệp làm tăng hiệu quả công việc; có ý thức cao để hoà nhập, hợp tác và có khả năng tổ chức, phối hợp làm việc theo nhóm. Vận dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí do thực tiễn sản xuất đặt ra.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người làm nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” sau khi tốt nghiệp trung cấp thường được bố trí làm việc tại các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản, các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí,...

Nếu bạn yêu thích nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí hãy Đăng ký khoá học tại trường Cao đẳng Cơ giới.

Đăng ký trực tuyến tại: http://cogioi.phanmemdaotao.com/pages/studentcollection/

Địa chỉ nhận và nộp hồ sơ: Phòng tiếp nhận hồ sơ – Trường Cao đẳng Cơ giới.

xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (cách sân bay Quảng Phú 500 về phía Tây)

Điện thoại: 02553.82.54.51 – 0973229977 - 0914156568

Email: cd.cogioi@gmail.com

Các tin khác 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,664,897
  • Trực tuyến:       77
thegioixinh.net thienhaso.com