Khoa chuyên môn

KHOA KINH TẾ

04:12 | 12/10/2022
KHOA KINH TẾ

GIỚI THIỆU CHUNG

Phát huy truyền thống gần 46 năm đào tạo của Nhà trường, từ khi được thành lập  từ năm 2011 tới nay, Khoa Kinh tế đã trưởng thành và không ngừng phát triển trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ KHOA KINH TẾ

1. Chức năng:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo ở các cấp trình độ Trung cấp và Cao đẳng.

- Quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, không ngừng hoàn thiện, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng chuyên môn của giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc Khoa.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo chuyên môn ngành, học tập và các hoạt động ngoại khoá theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường.

- Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công.

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy.

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình giảng dạy.

- Thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm; quản lý việc học tập, rèn luyện của học sinh các lớp mình phụ trách; bồi dưỡng học sinh khá, giỏi; kèm cặp học sinh yếu kém.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các phòng học chuyên môn.

- Hoàn thành tốt việc giảng dạy các môn học lý thuyết và thực hành thuộc khoa quản lý theo kế hoạch giảng dạy chung của trường, đảm bảo thực hiện đúng chương trình đã ban hành.

- Chế tạo đồ dùng dạy học để phục vụ giảng dạy và học tập.

- Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do trường và khoa tổ chức, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Coi, chấm thi và thực hiện tốt chức trách giáo viên.

- Học tập nâng cao trình độ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của khoa, trường.

2. Đội ngũ:

- Khoa kinh tế hiện nay có 9 giáo viên: trong đó Trưởng khoa và 1 phó khoa, chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp mọi công việc của khoa.

- Trình độ giáo viên trong khoa hiện nay như sau: 01 GV đạt trình độ Thạc sĩ, 08 GV đạt trình độ Đại học. 

  4. Cơ sở vật chất

Ngoài thư viện với nhiều đầu sách, phòng học với đủ các phương tiện dạy học, Khoa còn được trang bị phòng thực hành máy tính và 2 xưởng thực hành nhằm giúp sinh viên chóng thích nghi với môi trường thực tế.

5. Ngành nghề đào tạo

Kế toán doanh nghiệp

- Tin học văn phòng

- Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,827,543
  • Trực tuyến:       245
thegioixinh.net thienhaso.com