Tin mới

THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

02:16 | 01/07/2021
Thực hiện Công văn số: 1596/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 28/6/2021 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi

 

      BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 140/TB-CĐCG-ĐTLX                        Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

         Thực hiện Công văn số: 1596/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 28/6/2021 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi về việc tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng;

            Trường Cao đẳng Cơ giới thông báo tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe ô tô kể từ ngày 28/6/2021 đến khi có thông báo mới.

Các khóa học chưa khai giảng sẽ lùi thời gian khai giảng khóa học, Trường sẽ có thông báo sau.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                               P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                 Bùi Trọng Sơn

 

  

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,462,542
  • Trực tuyến:       31
thegioixinh.net thienhaso.com