Đào tạo

MỨC HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG NĂM 2020

09:53 | 10/03/2019

       

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Quảng ngãi, ngày 20 tháng 01 năm 2019 

   

       MỨC HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG NĂM2019

 

TT

Hạng đào tạo

Thời gian đào tạo (tháng)

Học phí

Ghi chú

1

Lái xe ôtô tải (Hạng C)

5

10.100.000

H/s hệ chính quy học thêm nghề được giảm 200.000đ

2

Lái xe ôtô du lịch (Hạng B2)

3

7.800.000

nt

3

Chuyển cấp B2-D; C-E

2

4.150.000

nt

4

Chuyển cấp B2-C; C-D; D-E

1

2.850.000

nt

5

Chuyển cấp hạng Fc

1

3.850.000

nt

 


                        BẢNG GIÁ HỌCPHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE
                               NĂM 2019

 

TT

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỨC THU PHÍ THEO TỪNG PHẦN (đồng)

1

B1 (Ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có rơ mooc, có trọng tải dưới 3.500kg, không kinh doanh vận tải)

- Học Luật giao thông đường bộ

214.000

- Học các môn cơ sở

180.000

- Học kỹ thuật và thực hành lái xe

5.506.000

Cộng

5.900.000

2

B2 (Ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có rơ mooc, có trọng tải dưới 3.500kg, có kinh doanh vận tải)

- Học Luật giao thông đường bộ

214.000

- Học các môn cơ sở

262.000

- Học kỹ thuật và thực hành lái xe

7.324.000

Cộng

7.800.000

3

C (Ô tô tải, đầu kéo có rơ mooc có trọng tải từ 3.500kg trở lên

- Học Luật giao thông đường bộ

214.000

- Học các môn cơ sở

327.000

- Học kỹ thuật và thực hành lái xe

8.259.000

Cộng

8.800.000

4

Chuyển cấp từ B1 lên B2

- Học Luật giao thông đường bộ

164.000

- Học các môn cơ sở

98.000

- Học kỹ thuật và thực hành lái xe

9.846.000

Cộng

1.100.000

5

Chuyển cấp từ B2 lên C; từ C lên D; từ D lên E

- Học Luật giao thông đường bộ

164.000

- Học các môn cơ sở

196.000

- Học kỹ thuật và thực hành lái xe

2.490.000

Cộng

2.850.000

6

Chuyển cấp từ B2 lên D; từ C lên E

- Học Luật giao thông đường bộ

164.000

- Học các môn cơ sở

245.000

- Học kỹ thuật và thực hành lái xe

3.745.000

Cộng

4.150.000

7

Chuyển cấp hạng Fc

- Học Luật giao thông đường bộ

164.000

- Học các môn cơ sở

196.000

- Học kỹ thuật và thực hành lái xe

3.490.000

Cộng

3.850.000

  

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,848,777
  • Trực tuyến:       55
thegioixinh.net thienhaso.com