Tin mới

Hội Nghị Quán Triệt, Học Tập Chuyên Đề Năm 2023

11:44 | 17/05/2023
“Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”.

Hội Nghị Quán Triệt, Học Tập Chuyên Đề Năm 2023 Về Đẩy Mạnh Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách HCM

Chiều ngày 5/5/2023, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ giới đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 “Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Bùi Trọng Sơn- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Lê An- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên nhà trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, báo cáo viên hội nghị đã trực tiếp giới thiệu các nội dung chính của Chuyên đề năm 2023. Theo đó, đồng chí đã truyền đạt đến Hội nghị 04 nội dung chính, cụ thể gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và xây dựng nền văn hóa mới, con người mới; Quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn cách mạng hiện nay; Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; Một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa là lĩnh vực tinh thần có mối quan hệ chặt chẽ với chính trị, kinh tế, xã hội; là mục tiêu, là động lực của cách mạng. Vì thế cần phải làm tốt để phát huy tối đa sức mạnh của văn hóa, làm cho các nhân tố văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực, phương diện cả về chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật và các mối quan hệ của con người, biến văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển.

Việc học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2023 nhằm đẩy mạnh thực hiện Kết luận ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị; chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu của Chuyên đề năm 2023, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới yêu cầu đưa nội dung của chuyên đề vào chương trình công tác hằng năm của của Trường Cao đẳng Cơ giới gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn đọng, vướng mắc để xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người ở cơ quan, đơn vị. Bí thư Đảng ủy Trường cho rằng, là một cơ sở đào tạo nghề nghiệp, việc xây dựng môi trường học tập và giảng dạy có văn hóa cực kì quan trọng nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và ý thức công dân cho học sinh-sinh viên. Mỗi học sinh, sinh viên không chỉ cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng thực hành mà còn cần có lí tưởng cách mạng, đạo đức tốt, lối sống trong sáng để trở thành công dân tốt. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ, giáo viên, đảng viên phải thật sự là những người có văn hóa, luôn tự soi rọi và nhìn lại mình để hoàn thiện bản thân, có lối sống lành mạnh, luôn gương mẫu đi đầu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường; luôn đoàn kết, gắn bó, thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, đồng chí Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Thông qua buổi học tập Chuyên đề năm 2023, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ mong muốn tất cả đảng viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ giới sẽ đúc rút cho mình những nội dung trọng tâm, hiểu rõ và nắm bắt được tinh thần của Chuyên đề để có thể triển khai áp dụng thực tế tại đơn vị. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ giới sẽ tiếp tục có những bước phát triển hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Tất cả cán bộ, đảng viên đã được phổ biến đầy đủ các nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2023. Sau buổi học tập, Đảng ủy trường yêu cầu các đồng chí tham gia học tập Chuyên đề liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của cá nhân; kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2023./.

Người viết: Mỹ Diễm

Biên tập và duyệt: Lê An

 

Các tin khác 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,860,655
  • Trực tuyến:       136
thegioixinh.net thienhaso.com