Ban giám hiệu

Ban giám hiệu trường

10:26 | 03/12/2012

        1. Hiệu trưởng: Th.S Nguyễn Kim Sơn
                     
         2. Phó hiêu trưởng: Th.S Bùi Trọng Sơn 
                                                                                   
           3. Phó hiệu trưởng: Th.s Lê An
                                                                            

 

thegioixinh.net thienhaso.com