02:58 | 01/07/2021
QUY CHẾ  ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG Ban hành kèm theo Quyết định số: 840/QĐ-CĐCG-TCHC ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp trình độ sơ cấp và nâng hạng (chuyển cấp) đào tạo lái xe ô tô
11:13 | 13/01/2016 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,462,541
  • Trực tuyến:       30
thegioixinh.net thienhaso.com