01:55 | 20/04/2023
Chuẩn đầu ra Chuẩn đầu ra
11:07 | 16/09/2022
Thông tư ban hành Chương trình ĐT về nghiệp vụ đánh giá KNN quốc gia
10:03 | 10/03/2019
VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ
09:44 | 10/03/2019
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE 2021
09:07 | 03/04/2016
12:52 | 29/03/2024
Bảng giá học phí đào tạo trình độ sơ cấp năm 2024
04:18 | 08/12/2021
Giấy chứng nhận đăng ký đào tạo của nhà trường
02:58 | 01/07/2021
QUY CHẾ  ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG Ban hành kèm theo Quyết định số: 840/QĐ-CĐCG-TCHC ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp trình độ sơ cấp và nâng hạng (chuyển cấp) đào tạo lái xe ô tô
11:13 | 13/01/2016 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,904,820
  • Trực tuyến:       443
thegioixinh.net thienhaso.com