10:29 | 14/02/2012
Bộ máy tổ chức quản lý của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới được hình thành trên cơ sở kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy quản lý của trường Trung cấp nghề Cơ giới Quảng Ngãi. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy được tiến hành trên cơ sở đội ngũ cán bộ quản lý hiện có, đồng thời có sự bổ sung luân chuyển. 

 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,414,494
  • Trực tuyến:       40
thegioixinh.net thienhaso.com