10:26 | 16/09/2022
01:14 | 14/09/2022
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
10:29 | 14/02/2012
Bộ máy tổ chức quản lý của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới được hình thành trên cơ sở kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy quản lý của trường Trung cấp nghề Cơ giới Quảng Ngãi. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy được tiến hành trên cơ sở đội ngũ cán bộ quản lý hiện có, đồng thời có sự bổ sung luân chuyển.
03:06 | 22/11/2021
Hình ảnh nhà trường 2021 Một số hình ảnh nổi bật của nhà trường.
10:33 | 20/07/2015
Hình ảnh
03:06 | 22/11/2021
Hình ảnh nhà trường 2021 Một số hình ảnh nổi bật của nhà trường.
10:33 | 20/07/2015
Hình ảnh
04:07 | 20/04/2023
Tầm nhìn và sứ mạng 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,904,785
  • Trực tuyến:       408
thegioixinh.net thienhaso.com