Phòng ban

Phòng ban

11:29 | 03/12/2017
 

PHÒNG ĐÀO TẠO

    Trưởng phòng : Lê An
        
     Phó trưởng phòng : Châu Ngọc Thanh

         Điện thoại : 055 3825 451

 

 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

    Trưởng phòng : Nguyễn Công Đạo
        
     Phó trưởng phòng : Nguyễn Khoa Phước

         Điện thoại : 055 3825 451      

 

 PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

     Trưởng phòng : Võ Ngọc Thạch
        
     Phó trưởng phòng : Chu Thị An

         Điện thoại : 

 

 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

    Trưởng phòng : Võ Thị Đạo
        
     Phó trưởng phòng : Phan Thị Bình

         Điện thoại : 

 

 PHÒNG QUẢN LÝ XE MÁY - QUẢN TRỊ

    Trưởng phòng : Lê Nghĩa Thục
        
     Phó trưởng phòng : 

         Điện thoại : 

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

    Trưởng phòng : Đậu Xuân Hùng
        
     Phó trưởng phòng : 

         Điện thoại : 
Thiết kế website trường học
thegioixinh.net thienhaso.com