Phòng ban

Phòng ban

11:29 | 03/12/2017

 


 

PHÒNG ĐÀO TẠO

    
Trưởng phòng : Châu Ngọc Thanh
        
     
Phó trưởng phòng : Đỗ Kỳ Vinh
  
Phó trưởng phòng: Lê Thị Nhật Loan
 
    
Điện thoại : 0255 3825 451 - 0973229977-0914156568
0947590397

 

 

 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

    
Trưởng phòng : Nguyễn Khoa Phước
        
    
Phó trưởng phòng :  Phan Trường Sơn
 
    
Điện thoại : 0255 3825 451  - 0868011419   
 

 

 

 PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

    
Trưởng phòng :
Chu Thị An
        
    
 Phó trưởng phòng : Lê Thị Phương Dung
 
    
Điện thoại : 02553823790 - 0944933903

 

 

 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

    
Trưởng phòng : Võ Thị Đạo
        
    
Phó trưởng phòng : Phan Thị Bình
 
         
Điện thoại : 02553826473

 

 

 PHÒNG QUẢN LÝ XE MÁY - QUẢN TRỊ

    
Trưởng phòng : Lê Nghĩa Thục
        
    
Phó trưởng phòng : Lê Quốc Hùng
 
    
Điện thoại : 0905050632 - 0905489363

 

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

    
Trưởng phòng : Đậu Xuân Hùng
        
    
Phó trưởng phòng : Lê Thị Hương Sen
 
    
Điện thoại : 0912835320 - 0933174547

  

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,875,497
  • Trực tuyến:       371
thegioixinh.net thienhaso.com