Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

10:29 | 14/02/2012
Bộ máy tổ chức quản lý của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới được hình thành trên cơ sở kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy quản lý của trường Trung cấp nghề Cơ giới Quảng Ngãi. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy được tiến hành trên cơ sở đội ngũ cán bộ quản lý hiện có, đồng thời có sự bổ sung luân chuyển.
1.1. Hội đồng trường.
1.2. Ban giám hiệu trường: 01 Hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng.
1.3. Các hội đồng tư vấn. 
1.4. Các Phòng chức năng:
 06 phòng chức năng.
 - Phòng đào tạo.
 - Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
 - Phòng  Hành  chính -Tổ chức .
 - Phòng  Quản lý xe máy - Quản trị.
 - Phòng Tài chính - Kế toán.
 - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
1.5. Các Khoa và các Bộ  môn trực thuộc.
 05 khoa và 01 Bộ môn trực thuộc trường
- Khoa Cơ khí Động lực.
- Khoa Cơ Điện.
- Khoa Ôtô - Máy thi công.
- Khoa Khoa học Cơ bản.
- Khoa kinh tế.
- Bộ môn Lý luận chính trị
Bộ môn trực thuộc khoa:
 - Khoa Cơ khí động lực gồm bộ môn: Công nghệ ô tô; Nguội Lắp ráp cơ khí; Hàn; Cắt gọt kim loại.
 - Khoa Cơ Điện gồm bộ môn: Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện; Điện công nghiệp; Điện dân dụng; Cơ điện nông thôn; Cấp thoát nước.
 - Khoa Ôtô - Máy thi công gồm bộ môn: Ô tô thi công; Máy thi công; Xếp dỡ cơ giới tổng hợp; Vận hành cần trục.
 - Khoa Khoa học Cơ bản gồm bộ môn: Văn hoá; Kỹ thuật cơ sở; Giáo dục thể chất, quốc phòng. 
 - Khoa kinh tế gồm bộ môn: Kế toán doanh nghiệp.
 
1.6. Tổ chức Đảng, Đoàn thể  và  xã hội:
  Tổ chức Đảng cộng sản Việt nam: Đảng bộ nhà trường trực thuộc Đảng bộ Huyện Tư Nghĩa.
  Công đoàn trường trực thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam.
  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc Huyện Đoàn Tư Nghĩa.
  Hội Liên hiệp thanh niên Trường trực thuộc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

1.7. Các Hội đồng tư vấn:
 - Hội đồng thẩm định chương trình giáo trình dạy nghề.
 - Hội đồng giáo dục – đào tạo.

1.8. Các bộ phận sản xuất, dịch vụ và phục vụ đào tạo:
  - Trung tâm Sản xuất dịch vụ và Chuyển giao công nghệ.
  - Trung tâm Tư vấn, giới thiệu việc làm.
  -  Ký túc xá và nhà ăn tập thể. 
 

 

 

 

 Sơ đồ tổ chức: 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,875,552
  • Trực tuyến:       426
thegioixinh.net thienhaso.com