Nghị quyết

Nghị quyết

10:38 | 03/11/2018

TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                                      Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

       Số: 15/NQ-HĐT                                             Quảng Ngãi, ngày 7 tháng 10 năm 2016                                            

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 Ngày 07 tháng 10 năm 2016, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức phiên họp thứ XIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thành phần:

- Chủ trì: Bùi Trọng Sơn                     - Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký: Võ Ngọc Thạch                     - Ủy viên Thư ký

- Có mặt: 13/13 thành viên

- Vắng mặt: 0

Nội dung:

* Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường tại phiên họp thứ XII (quý III/2016);

 * Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trường trong quý IV năm 2016.

     Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng trường thống nhất ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường tại phiên họp thứ XII, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2016; nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường tại phiên họp thứ XII.

    Đối chiếu với nhiệm vụ đã đề ra trong quý III, Hội đồng trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

     - Đã xây dựng tiến độ, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên và kế hoạch vật tư thực tập học kỳ I  năm học 2016 – 2017;

     - Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh, xét hồ sơ, nhập học và tổ chức giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khóa 40;

     - Hoàn thành công tác biên soạn giáo trình;

     - Tổ chức thi tốt nghiệp cho các khóa 37, 38, 39 và thi học kỳ II năm học 2015 – 2016 đúng kế hoạch, đúng quy chế và an toàn;

     - Triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh - sinh viên đạt hiệu quả, có 6 mô hình, thiết bị dạy học từ sản phẩm thi tốt nghiệp của sinh viên được đưa vào ứng dụng trong giảng dạy;

     - Đã hoàn thành hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và gửi Tổng cục Dạy nghề;

     - Hoàn thành báo cáo tổng kết đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 và báo cáo Bộ;

     - Tiếp tục triển khai thu thập minh chứng kiểm định chất lượng theo kế hoạch;

     - Các khoa đã tổng hợp khối lượng giờ giảng, phòng Đào tạo đang rà soát, kiểm tra;

     - Triển khai hoạt động của Trung tâm Sản xuất dịch vụ và Chuyển giao công nghệ; hoàn thành Quy chế khoán xe thi công, Quy chế hoạt động TTSX-DV; cần nghiên cứu biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động của Trung tâm;

     - Thực hiện tốt việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ, viên chức theo yêu cầu;

     - Triển khai mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình theo đúng kế hoạch; hoàn thành dự toán mua sắm, sửa chữa năm 2017 đúng kế hoạch;

     - Hoàn thành việc sửa chữa và thay đổi cơ chế hoạt động của ký túc xá;

     - Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày 19/8 và 2/9 như: tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, văn nghệ với các đơn vị trong Cụm An toàn về An ninh trật tự Nghĩa Kỳ - Quảng Phú;

     - Đã lập Tờ trình bổ sung hạng mục Dự án xây dựng trường giai đoạn I và được Bộ phê duyệt;

     - Đã tổ chức tự kiểm tra công tác đào tạo theo kế hoạch hàng năm;

     - Chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra đào tạo, kiểm tra phòng cháy chữa cháy; đã khắc phục những thiếu sót sau kết luận kiểm tra;

* Tồn tại:

     - Chưa tổ chức thống kê và đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học tự làm;

     - Chưa tổ chức diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy.

* Đánh giá chung:

     Hội đồng trường đã chỉ đạo, triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý III năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn một số công việc chưa triển khai thực hiện kịp thời.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2016

     Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy trường năm 2016, Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm 2016 và yêu cầu thực tế, Hội đồng trường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2016 như sau:

     - Hoàn thành một số công việc còn tồn tại trong quý III;

     - Ổn định danh sách học sinh các lớp; hoàn thành xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017;

     - Tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2015 – 2016 và Khai giảng năm học 2016 – 2017;

     - Tiếp tục tuyển sinh khóa 40 đợt 2; bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh;

     - Phát động phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội giảng cấp khoa năm học 2016- 2017;

     - Hoàn thành chuẩn đầu ra cho các nghề, các cấp trình độ đào tạo và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo;

     - Nghiên cứu điều chỉnh chương trình giảng dạy môn Tiếng Anh;

     - Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho giáo viên các nghề Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại;

     - Mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình theo kế hoạch năm 2016 và hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán;

     - Tổng hợp số liệu về tài sản, cấp phát vật tư, nhiên liệu năm 2016;

     - Đối chiếu công nợ, kinh phí ngân sách, tiền gửi ngân hàng năm 2016;

     - Xét nâng lương đợt 2 năm 2016;

     - Điều chỉnh lại Quy chế Chi tiêu nội bộ; xét phụ cấp đứng lớp;

     - Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm kê năm 2016;

     - Bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kiểm định chất lượng Trường;

     - Triển khai đánh giá công chức, viên chức, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2016; kê khai tài sản, thu nhập cá nhân;

     - Tổng kết đánh giá hoạt động của Hội đồng trường trong năm 2016 và xây dựng Chương trình hành động của Hội đồng trường năm 2017.

     Ngoài ra còn có một số nhiệm vụ đột xuất khác.

     Nghị quyết được thông qua Hội đồng; 100% nhất trí với nội dung nêu trên.

  Nơi gửi:                                                                         T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

-  Vụ TCCB (để báo cáo);                                                                      CHỦ TỊCH 

- Các thành viên Hội đồng;                                                              (Đã ký)

-  Lưu Hội đồng trường.                                                                    Bùi Trọng Sơn 

- XEM THÊM CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI LINK: Nghị quyết hội đồng trường 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,848,776
  • Trực tuyến:       54
thegioixinh.net thienhaso.com