Hợp tác doanh nghiệp

LỄ KÝ KẾT “THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN”

10:43 | 07/08/2023
Tại hội nghị “HỢP TÁC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CÁC TỈNH KHU VỰC PHÍA NAM do BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN” tổ chức vào sáng ngày 4/8/2023 tại TP Hồ Chí Minh.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI VÀ CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC THAM DỰ LỄ KÝ KẾT “THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN”

Tại hội nghị “HỢP TÁC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CÁC TỈNH KHU VỰC PHÍA NAM do BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN” tổ chức vào sáng ngày 4/8/2023 tại TP Hồ Chí Minh. Đại diện Trường Cao Đẳng Cơ Giới Quảng Ngãi đại diện – Hiệu trưởng ông Nguyễn Kim Sơn tham dự cùng ký kết thỏa thuận hợp tác cùng đại diện Lê Quốc – TGĐ ông Trần Quốc Tâm:

Mục đích: nhằm phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động, phù hợp với chiến lược của mỗi Bên. Thông qua các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Thỏa Thuận này, Trường Cao đẳng Cơ giới và Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quốc hỗ trợ nhau để mở rộng và phát triển hoạt động, khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của mỗi Bên trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi Bên.

 

* Hai Bên cam kết duy trì hợp tác chiến lược, toàn diện, lâu dài trên các lĩnh vực sau:

1. Hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: bao gồm xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn cho cho cán bộ, nhân viên của mỗi Bên trong các lĩnh vực Các Bên có thế mạnh. Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quốc hỗ trợ Trường Cao đẳng Cơ giới tổ chức các buổi chia sẻ, tư vấn cho sinh viên về các kỹ năng nghề nghiệp và tiếp nhận sinh viên thực tập.

- Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quốc hàng năm ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ Trường Cao đẳng Cơ giới đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng.

- Trường Cao đẳng Cơ giới cam kết làm tốt công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn, chuẩn đạo đức, văn hóa và kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo chuẩn đầu ra các ngành như đã công bố.

2. Hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quốc tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hành, tham quan thực tế, kiến tập, thực tập.

3. Hợp tác tham gia thực hiện: Góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt về nhân lực trình độ chất lượng cao ngành Điện Công nghiệp, Tự động hóa, Cơ điện tử, Điện lạnh…, tăng cường công tác tuyển sinh, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và phục vụ mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

4. Hợp tác kết nối, quảng bá hình ảnh trong suốt thời gian hợp tác.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ TRAO THỎA THUẬN HỢP TÁC

Người viết: Lê An

 

Các tin khác 

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,904,812
  • Trực tuyến:       435
thegioixinh.net thienhaso.com