Trung tâm

Trung tâm

11:31 | 03/12/2017


 TRUNG TÂM SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

           Chức năng của Trung tâm:
          Trung tâm Sản xuất dịch vụ và chuyển giao công nghệ là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Cơ Giới – Bộ Nông nghiệp và PTNT, hoạt động theo điều lệ trường Cao đẳng nghề, qui chế làm việc của Nhà trường, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và Ban giám hiệu Nhà trường.
 

           Nhiệm vụ của Trung tâm: 
 - Xây dựng kế hoạch, qui trình tuyển sinh đào tạo ngắn hạn (các nghề đào tạo của Trường), đào tạo nghề cho người nghèo và lao động nông thôn Tỉnh Quảng Ngãi và các Tỉnh trong khu vực miền Trung theo chỉ tiêu của Tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Nông nghiệp và PTNT, góp phần thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
 - Thực hiện hợp đồng sản xuất, sản xuất dịch vụ kỹ thuật với các doanh nghiệp, tập thể và hộ gia đình để học sinh khi thực hành được thực tập theo ngành nghề đào tạo của Trường trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện việc phát triển nông nghiệp và nông thôn bằng hình thức cơ giới hoá nông thôn trong vùng.
 - Tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình mẫu có hiệu quả kinh tế, để mọi người đến tham quan, học tập; liên hệ với các cơ sở kinh doanh để giới thiệu bán sản phẩm.
 - Quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm để thực hiện kế hoạch đào tạo nghiên cứu phục vụ sản xuất của trường và ngoài Xã hội, tăng nguồn vốn tự bổ sung, góp phần xay dựng cơ sở vật chất cải thiện đời sống vật chất cho cán bộ viên chức và học sinh – sinh viên.
 - Liên hệ và cùng phối hợp với các khu kinh tế, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất trong khu vực, đièu tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật; Xây dựng kế hoạch đề xuất với BGH Nhà trường trong việc đào tạo, mở rộng qui mô đào tạo và đa dạng hoá các loại hình đào tạo.
 - Tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Tuyên truyền phổ biến các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và ngành nghề đào tạo mới của Trường cho mọi thành phần kinh tế ở địa phương, khu vực. 
        
 
  

 


Thiết kế website trường học
  • Lượt truy cập: 2,462,561
  • Trực tuyến:       50
thegioixinh.net thienhaso.com